Gdzie technologia i kreatywność się spotykają 

 

Land Studio

Galeria produktów

(kliknij na obrazku aby uzyskać więcej informacji o produkcie)

 


 

 

Produkty

Budowa systemu mobilnego

Głównym elementem systemu jest serwer, który udostępnia swoje usługi użytkownikom za pośrednictwem dwóch rodzajów terminali:

  • terminale WWW – za pośrednictwem przeglądarki WWW użytkownicy w firmie zarządzają informacją dotyczącą wykonywanych przewozów, która na bieżąco uzupełniana jest przez kierowców za pośrednictwem mobilnych terminali
  • terminale mobilne – za pośrednictwem urządzenia mobilnego kierowcy komunikują się z systemem i dostarczają wielu informacji wspomagających sprawne zarządzanie firmą. Łączność odbywa się poprzez usługę GPRS operatorów telefonii komórkowej. W przypadku korzystania z usług operatorów GSM za granicą istnieje możliwość wykorzystania komunikacji poprzez SMS

Terminale mobilne

  • smartphone - urządzenie typu PDA połączone z telefonem GSM poprzez moduł Bluetooth
  • palmtop - urządzenie typu PDA z zintegrowanym telefonem GSM
  • telefon komórkowy – w przyszłości planowane jest wykorzystanie telefonu komórkowego w roli terminala mobilnego
  • terminal przemysłowy (LS Transport) – jest to urządzenie na stałe zamontowane w kabinie pojazdu. Zaletą takiego terminala w stosunku do pozostałych jest większa przestrzeń robocza ekranu, możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń oraz większa odporność na warunki zewnętrzne

Warianty wdrożeniowe systemu

Nasze produkty mobilne są dostępne w dwóch wariantach wdrożeniowych:

  • ASP – produkt w formie usługi, gdzie całość infrastruktury informatycznej znajduje się w siedzibie usługodawcy. Użytkownicy Systemu mają dostęp do systemu za pośrednictwem terminali mobilnych oraz strony WWW. Zaletą tego wariantu jest niski koszt początkowy - brak inwestycji w infrastrukturę serwerową, brak konieczności utrzymywania informatyków i wsparcie techniczne zawarte w cenie usługi
  • OnSite – system jest w całości w siedzibie klienta. Zaletą tego wariantu jest brak opłat miesięcznych oraz łatwiejsza integracja z systemami w siedzibie klienta

Na produkty mobilne LS składają się: